Jeg arbejder med mange linier i min biavl, og med Buckfast, Carnica. 
Det er en stor mulighed at kunne benytte sig af en bred arvemasse i udvælgelsen af de gener, der skal være med til at give fremgang i biavlen.
Det giver dog også et større arbejde, at skulle benytte sig af flere renparrings stationer.
Men det giver mig også den store mulighed at kunne lave nogle stærke og sunde brugskrysninger.
Jeg parrer bier på de danske øer.
Helnæs har jeg som renparrings område for Carnica bier.Jeg overtog denne renparringsø i 2016, hvilket giver mig mulighed for at udvikle mine egne linier af kvalitets bier.
Tunø har jeg et meget tæt og godt samarbejde med Ivan Nielsen omkring udviklingen af gode Buckfast bier.
Glenø og Mandø er der et godt samarbejde med Svend Sejr og Kristian Møller.

Carnica:
Det er en birace med næsten udelukkende positive egenskaber.
Her kan nævnes følgende: - godt temperament, flittig, hårdfør, vinterfast, minimalt vinterforbrug, god modstandsdygtighed mod yngelsygdomme, god orienteringsevne, meget hurtig forårsudvikling.
Den egenskab der er negativ ved denne race er dens sværmtendens, men ved et målrettet avlsarbejde kan der hele tiden opnåes forbedringer.
Jeg anvender ofte Carnica bien som drone-givende familier på mine friparrings pladser. Dette sikre mine bier en stor diversitet af gener, som er helt vitale for at holde mine bier sunde.
Til brugskrydsninger (F1) er det nødvendigt kun at arbejde med carnica på drone siden. Krydsnings-frodigheden kan ellers give problemer i temperament/sværmtendens.
Carnica racen kan give et meget stort udbytte, under vinterraps trækket og hermed være et godt valg hvis rapsen er hovedtrækket.
Carnicabier har også en vigtig egenskab der får den til at afpasse sin udvikling efter trækforholdene, når pollen og nektar kilderne udebliver, stoppes æglægningen. Det er en meget vigtig økologisk egenskab så der ikke opfostres yngel i sult og armod. Denne egenskab har også betydning i forhold til varroamider - ingen biyngel sent på året - ingen nye mider.
 

Buckfast:

Denne bi er ikke en race, men et produkt af systematisk kombination af forskellige linjer og racer. Denne bi er udviklet af den engelske munk Broder Adam.
Det er en bi der hele tiden, skal tilføres gode gener fra udvalgte linier. Det er et mål for mig at udvikle Buckfastbien ud fra lokale liner der er avlet efter danske forhold. Bier tilpasser sig både de lokale træk forhold og klimaet. Det er ikke kun temperatur klimaet men også mikroklimaet i stadet der har indflydelse på trivsel i bistadet.Et bisamfund er jo en kollektiv organisme med et fælles immumforsvar mod sygdomme, hvor hver enkelt bi har sine opgaver i en større sags tjeneste. Bier tilpasser sig de natur/miljø forhold de lever under, og derfor er det i min biavl vigtigt ikke at avle på bier der ikke er tilpasset danske forhold.
En af de vigtigst mikrobielle sundheds faktorer i bistadet, er opretholdelsen af en sund flora af mælkesyre bakterier. Disse vigtige mælkesyre bakterier kan hurtigt få forskudt deres balance, hvilket kan føre til sygdoms udbrud i bifamilien (bakterie/virus). Ligeledes er der en balance af svampe som har betydning for, f.eks sygdommen kalkyngel. Hvis den fine balance der er mellem disse svampe (antagonisme) forskydes kan der opstå klinisk forekomst af kalkyngel.
Med respekten for disse forhold er der store muligheder i at udvikle en Buckfastbi der er endnu sundere og mere bæredygtig under danske forhold.
Buckfastbien har opnået stor udbredelse og anerkendelse,og med rette. Det er den bi der er nemmest at passe, da sundhed er et højt avlsmål, hos danske avlere og der er samtidigt avlet på sværmtræghed i mange år. Denne type bi (race) er ofte den der bliver anvendt i erhvervs biavlen.