Parrede dronninger sælges fra 25.6 indtil 1 sep.Bestil i god tid, da der ofte kan være udsolgt i perioder. Jeg har i 2018 mange nye og spændende linjer. Jeg har lige fra den meget fredelige have bi til den mere erhvervsrettede bi.
De fri-parrede dronninger bliver parret på egen parringsstation, hvor der står bifamilier udelukkende til droneproduktion.Disse dronefamilier bliver testet for nosema og udrensningsevne. Jeg anvender en meget stor bredde af linier som dronegivere. Det giver en vital og højtydende bi. Mit fokus er en lokal tilpasset bi, der passer til det danske klima.
Jeg deltager i Danmarks Biavlerforenings test af brugsdronninger.
Jeg laver dronninger af flg. racer:
  • Carnica
  • Buckfast
Mine avlsdronninger ren-parres på flg øer:  Carnica på Helnæs,Buckfastbier Glenø-Tunø-Alrø-Mandø

Jeg har 250 bifamilier med ø-parrede dronninger, heraf udvælger jeg mine avlsdronninger.

Mit arbejde med forskellige racer sikre høj krydsningsfrodighed i parringen på mine parringsstationer og dermed en høj kvalitet på de dronninger der er til salg.

Friparret dronning:            300,00 + moms

Ø-parret Carnica:              600,00 + moms. Disse dronninger parres på mit renparrings område på Helnæs. 2018 er en pulje parring af 3 dronelinjer.

Friparret dronning deluxe: 350,00 + moms  dronning parret i 6-rammers bifamilie, æglægning i minimum 3 uger.

Grundet nye porto stigninger pålægges et gebyr på 30,00 kr for forsendelser af dronninger.