Avl af Dronninger.

Avl af dronninger, er et arbejde, der fordre, at mange ting skal gå op i en højere enhed, vel at mærke, hvis det skal give en avlsfremgang.  Arbejdet med at frembringe en dronning af høj kvalitet, er ikke kun, at udvælge den avlsdronning, der besidder de egenskaber der avles efter.  Det er kun den første del i en lang række af kriterier der skal til for at give fremgang i biavl.  Når det er testet på de egenskaber, der stræbes efter (typisk 2 til 3 år) starter arbejdet med at tilgodese "miljøet" omkring dronningavlen.  Er miljøet omkring en ny-klækket dronning ikke optimalt, vil den ikke kunne manifistere de egenskaber, der er avlet efter.  Kvaliteten af en ny dronning afgøres af alle de påvirkninger, den udsættes for, lige fra ægget bliver lagt til dronningern selv kommer i æglægning.

Avlsdronning

De æg der skal blive til dronninger er med til at bestemme slutproduktet.  Et bi-æg kan varriere meget i vægt, fra 0,008mg til 0,014mg.  Klækningen kan ligeså varriere fra 48 timer til 144 timer, hvor et optimalt forløb er omkring 72 timer. Når ægget er klækket og bierne er begyndt at fodre larven, vil en dronninge-larve blive besøgt i snit 137 gange oftere end en arbejder-larve.

Når dronninge-larven er forseglet og har gennemlevet puppestadiet og klækningen nærmer sig, vil den gnave små huller i  cellen, hvor den får kontakt og mad fra dens nye familie.  Disse kontakthuller ses allerede flere døgn før klægningen.  Denne tidlige fodring/kontakt er også af betydning for den nye dronnings kvalitet.

Succes afgøres af: antal af ung-bier, pollenforsyning, honningtræk, temperatur og fugtighed.

Jeg vil beskrive min arbejdsmetode til sikring af kvaliteten i min dronningavl.
•Omlarvning fra avlsfamilier i balance. (pollen, træk, sundhed)
•Larverne startes i en dronningløs bifamilie med 10.000-vis af ungbier, et overflod af pollen og foder,der sikre stor geleroyal-fodring af larven.
•Efter 1 døgn flyttes larverne til bifamilier, hvor der laves tekniske indgreb, så de nystartede dronninglarver om gives af den rette temperatur, ammebier, pollen og foder.
•Efter forsegling af dronningceller bliver de flyttet til rugemaskine, hvor der sikres optimal luftfugtighed og temperatur.
•2 døgn før klækning bliver cellerne tilsat parre-samfund, hvor det rette antal ungbier, skal sikre vellykket klækning og herefter vellykket parring.
•Når dronningen er gået i æglægning bliver den i parringskasetten indtil der er forseglet yngel, herefter kan kvaliteten vurderes.

 Først nu er der et salgs produkt.

Yngel og pollen

Jomfru dronninger fra 25.5.--------------------- 125,00 incl. moms og forsendelse (rabat ved større mængder)


Befrugtet dronning fra 1.7. --------------------- 375,00 incl. moms og forsendelse (rabat ved større mængder)


Celle 2.døgn til klækning fra 23.5. ------------125,00 incl.moms. sendes ikke og mindste salg 5 stk

Jeg pålægger et administrations gebyr på 30-.kr for forsendelse af dronninger.