Anders Peter Blæsild
2019 Sæsonen går på hæld, og jeg har nu udsolgt af dronnigner, jeg tilbyder dronninger igen næste år, og bifamilier i foråret 2020.

Jeg er biavler og dronningeavler og i sæson 2019 har jeg haft bier i 41 år.
Min biavl har med tiden udviklet sig til en større dronningavl/biavl med 200 til 300 kasser bier.
Jeg laver avl med Buckfast og Carnica  bier. 
Dronningavlen starter i midten af maj og kører til midten af juli måned. Der omlarves hver dag en større serie dronningceller, så der løbende klækker nye dronninger hver dag. Disse dronninger anvender jeg i min avl og produktion af parrede dronninger, men der sælges også celler og jomfru dronninger ved forud bestilling.
Jeg har i den kommende sæson taget hul på avl af varroa-tolerente bier, dette er et langsigtet projekt, hvor det bliver nødvendigt at inddrage mine kunder i projektet.
Derfor vil jeg gerne hører fra kunder der tæller mider om deres observationer af de nye dronninger.         I håbet om en godt biår 2019  Anders Peter Blæsild.